1, Chính  sách bảo mật

Khi bạn sử dụng dịch vụ của PayPal, bạn phải đồng ý với các điều khoản bảo mật thông tin của PayPal.com được nêu cụ thể tại địa chỉ sau: https://www.paypal.com/vn/webapps/mpp/ua/privacy-full

2, Thu thập và sử dụng thông tin

Muabannhadat.io không thu thập và không lưu trử thông tin PayPal của khách hàng, việc thanh toán của khách hàng đươc thực hiện trực tiếp trên website : https://www.paypal.com/.

3, Trách nhiệm

Việc sử dụng tài khoản PayPal chưa xác minh(verify) có thể làm ảnh  hưởng đến trạng thái tài khoản Paypal(có thể bị khóa tài khoản) của người thanh toán, vì vậy Muabannhadat.io chỉ chấp nhận thanh toán với tài khoản PayPal đã xác minh(verify), Muabannhadat.io không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về trạng thái tài khoản của khách hàng.